Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kiegészítő adatkezelési tájékoztatója az önkormányzati adóhatóság által kiküldött hírlevelekkel kapcsolatos adatkezeléséről
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala figyelmet fordít az önkormányzati adóhatósági ügyekben érintett adózók minél szélesebb körű tájékoztatására, információkkal való ellátására és az adminisztratív folyamatok megkönnyítésére. Ennek érdekében elektronikus úton rendszeresen hírlevelet küld az arra feliratkozóknak. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést a jelen tájékoztató tartalmazza.
Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő
Név: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Polgármesteri Hivatal)
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 06 76/513-513
E-mail cím: kecskemet@kecskemet.hu
 
Név: Deák József
Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 06 76/513-541
E-mail cím: deak.jozsef@kecskemet.hu
 
 
1.Az adatkezelés célja: Az önkormányzati adóhatóság elektronikus hírleveleinek az adatvédelmi szabályoknak megfelelően történő kézbesítése az adózó részére.
 
2. A kezelt adatok köre: A hírlevél kiküldéséhez szükséges adatok: név, e-mail cím.
 
3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés általános adatvédelmi rendelet: a 2016. április 27-i a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
 
Az adatkezelésre megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás alapján kerül sor. A hozzájárulás a közölt személyes adatok felhasználására vonatkozik a hírlevél kiküldése érdekében, amely a feliratkozás során az adatok önkéntes megadásával történik a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével.
 
4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: A személyes adatok kezelése a Virtualcom Business Kft. mint adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatás igénybevételével történik.
 
 
5. A személyes adatok tárolásának ideje: Az adatok tárolása a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulástól annak visszavonása időpontjáig tart (hírlevélről történő leiratkozás). Ezt követően az adatkezelő az adatokat törli.
 
6. Egyéb információk: A személyes adat valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel, beleértve az e-mail cím kizárólagos használatával kapcsolatos felelősséget is.
 
A tájékoztató a http://kecskemet.hu/adatvedelem oldalon található Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala személyes adatok kezeléséről szóló általános adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat egészíti ki.
 
Powered by MailHook